เริ่มแล้ว! รัฐจ่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้มีรายได้น้อยวันแรก

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ใช้จ่ายเงินผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ, ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านฯ และร้านค้าเอกชนอื่น รวมเป็นเงินกว่า 97.4 ล้านบาท คิดเป็นเงินภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า 6 ล้านบาท

โดยกรมบัญชีกลางจะกันเงินส่วนนี้ที่ต้องจ่ายคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ไว้เป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก 1% จะโอนเข้าบัญชีเพื่อการออม รวมเป็นเงินกว่า 877,000 บาท ส่วนอีก 6% หรือคิดเป็นมูลค่าเงินกว่า 4.4 ล้านบาท จะนำไปจ่ายชดเชยให้ผู้ถือบัตรในวงเงินไม่เกิน 500 บาทต่อคน ผ่านการโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ซึ่งหลังจากนี้จะทยอยโอนเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาล และค่าดูแลสุขภาพ ให้ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยอีกคนละ 1,000 บาท ภายในเดือนนี้

Tag : ภาษีผู้มีรายได้น้อย จ่ายเงินผู้มีรายได้น้อย