ตรวจคนเข้าเมืองไทย ลงนามความร่วมมือกับลาว แก้ปัญหาความมั่นคงชายแดน

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงนามความร่วมมือกับ พันจัตวาบุญมี แสงคำยอง หัวหน้ากรมใหญ่สันติบาล กระทรวงป้องกันความสงบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งเป็นครั้งแรกว่าด้วยความตกลงเรื่องการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติการร่วมกันที่จะสกัดกั้นการลักลอบการเข้าเมือง รวมถึงในด้านการก่อการร้าย การสกัดกั้นยาเสพติดการค้ามนุษย์ การโจรกรรม โดยเฉพาะการโจรกรรมรถยนต์ การลักลอบค้าสัตว์ป่าพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติ และการแสวงหาประโยชน์จากหญิงและเด็ก

จากสถิติการเดินทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ พบว่าแต่ละปีมีชาวลาวเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมืองแบบถูกต้องตามกฎหมาย เฉลี่ยปีละ 15 ล้านคน จากจุดผ่านแดนทั้งหมด 14 แห่ง 10 จังหวัด ของประเทศไทย และ 8 แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว