พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

บัวบูชา พาเที่ยว : เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2018

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

บัวบูชา พาเที่ยว วันนี้จะพาไปดู "ตุง" และ "ตั่ง" ของล้านนาเวอร์ชั่น 2018 แอ่วเชียงใหม่ ในมิติของ "เมืองสร้างสรรค์" ที่งาน "เชียงใหม่ ดีไซน์ วีค 2018"..

Tag : บัวบูชา พาเที่ยว