News

คอลัมน์หมายเลข 7 : ทุกฝ่ายจับมือ ทวงคืนที่ดินวัดบางแพรก

ที่ดินกว่า 3 ไร่ หลังวัดบางแพรก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเจ้าอาวาสวัดบางแพรก ใช้เงินวัดซื้อจากเอกชน ปี 2553 แต่ใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดิน จากนั้นนำไปจำนองและขายฝากปี 2555 ราคากว่า 5,300,000 บาท กำหนด 1 ปี แต่ไม่มีเงินไปไถ่ถอนที่ดินคืนจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับซื้อฝาก ปี 2556 โดยคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่เดือนที่แล้วตรวจสอบเรื่องนี้ตามที่ได้รับร้องเรียน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมขยายผลตรวจสอบและหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดนนทบุรี ส่งผลให้ขณะนี้ผู้รับซื้อฝากที่ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้ พร้อมขายที่ดินคืน โดยจะโอนเป็นกรรมสิทธิ์ให้วัดบางแพรก คิดรวมดอกเบี้ยราคากว่า 4,000,000 บาท โดยหักเงินจากที่เจ้าอาวาส ชำระหนี้ให้แล้ว 2,000,000 บาท ในปี 2558

ปัญหาที่ดินวัดบางแพรก การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนทางสงฆ์ ก็ดำเนินการควบคู่ไปด้วยเช่นกัน

เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ขอให้ปัญหาที่ดินวัดบางแพรก เป็นบทเรียนให้แก่เจ้าอาวาสวัดต่างๆ...