ไทย-ลาว เห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์ เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 20:00 น.

Views

ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เห็นพ้องให้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อทั้งระดับประเทศและภูมิภาคในอนาคต โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย รายงาน

Tag : ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประชุมไทย ลาว ลาว หุ้นส่วนยุทธศาสตร์