องคมนตรี เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 20:08 น.

Views

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ไปเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า ซึ่งมีผู้เข้าชมงานแล้วกว่า 80,000 คน ในการนี้ องคมนตรี วางพวงมาลัยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ บอกเล่าเรื่องราวการสร้างเมือง และพัฒนาคูคลอง ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานกำเนิด โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน, นิทรรศการน้ำกับชีวิต แสดงจิตรกรรมไทยร่วมสมัย ชุด สายน้ำ เส้นไหม สายสัมพันธ์ และหนังสามมิติเรื่อง น้ำกับชีวิต ที่สะท้อนปัญหาด้านแหล่งน้ำ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และช่วยกันดูแลรักษาตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระที่นั่งไอศวรรย์ทิพยอาสน์ ที่จำลองมาจากพระราชวังปางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่สนามเสือป่า มีร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ, มัจฉาพาโชค และสลากการกุศล รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า และนิทรรศการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมแม่บ้านตำรวจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ เปิดให้เข้าชมจนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. ส่วนวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.

Tag : องคมนตรี องคมนตรี พลากร พลากร สุวรรณรัฐ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว