รู้เรื่องเลือกตั้ง : บุคคลที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 05:10 น.

Views

มาถึงช่วง "รู้เรื่องเลือกตั้ง" กระแสอยากออกไปใช้สิทธิกันมีเพิ่มขึ้นมาก มีข้อหนึ่งที่ระบุถึงข้อห้าม ว่ามีบุคคลบางประเภทที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้...

บุคคลกลุ่มที่ว่าที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้งก็คือ บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ถึงใครจะอยากให้ไปลงคะแนนเลือกตั้ง บุคคลกลุ่มนี้ ก็ลงคะแนนไม่ได้

Tag : สนามข่าว 7 สี รู้เรื่องเลือกตั้ง ความรู้เลือกตั้ง 2562