นายกรัฐมนตรีรณรงค์กิจกรรม คนรักคลอง

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 11:49 น.

Views

นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรี ตัวแทนหน่วยงานรัฐ เอกชน และตัวแทนภาคประชาชนร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม  "คน  รัก  คลอง"...ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความรับรู้เรื่องการดูแล รักษา พัฒนาลำน้ำและคูคลอง เรียนรู้การบำบัดน้ำ นำขยะและวัชพืชจากน้ำมาใช้ประโยชน์ หรือมีส่วนร่วมในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นชุมชนเข้มแข็งต่อไป