พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

หลายจังหวัดจัดกิจกรรมคน รัก คลอง

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 11:49 น.

Views

กิจกรรม คนรักคลอง จ.อุทัยธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี นำจิตอาสา 500 คน พร้อมใจสวมเสื้อและหมวกพระราชทาน เดินรณรงค์ " คน รัก คลอง " ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มเททำความดี ไปยังสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ บึงพระชนก ระยะทาง 2 กิโลเมตร และทำกิจกรรมการพัฒนาเก็บกวาดกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณโดยรอบเส้นทางออกกำลังกาย รวมทั้งจัดให้มีนิทรรศการน้ำกับชีวิต ให้ประชาชนได้ชมด้วย

กิจกรรม คนรักคลอง จ.นครราชสีมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำจิตอาสาจากชุมชน ประชาชนกว่า 2,000 คน สวมเสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมระดมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ รณรงค์ "คน รัก คลอง" "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" บำเพ็ญประโยชน์รอบบึงหนองมโนรมย์ เนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ อำเภอจักราช

กิจกรรม คนรักคลอง จ.ระนอง
ประชาชนชาวจังหวัดระนองร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คน รัก คลอง". "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" เดินรณรงค์ และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "คน รัก คลอง" จัดเก็บขยะวัชพืชสิ่งปฏิกูลในคลอง รวมระยะทาง 3 กิโลเมตร