จับประเด็นเป็นข่าว : ผลกระทบยกเลิกลดหย่อนภาษี LTF

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 20:05 น.

Views

มาตรการลดหย่อนภาษีจากกองทุนหุ้นระยะยาว หรือ LTF จะสิ้นสุดในปีหน้า หากรัฐบาลไม่ต่ออายุมาตรการ จะส่งผลกระทบอย่างไร ติดตามใน "จับประเด็นเป็นข่าว" กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

มาตรการลดหย่อนภาษี จากกองทุนหุ้นระยะยาว LTF ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในสิ้นปีหน้า รัฐบาลยังไม่มีแผนที่ชัดเจนว่าจะต่ออายุหรือไม่ แต่ก็มีแนวโน้มว่าจะยกเลิกมาตรการดังกล่าว เพราะถูกมองว่าเป็นมาตรการที่คนรวยได้รับประโยชน์

ทุกวันนี้ ภาครัฐเปิดช่องให้ผู้มีรายได้สามารถนำค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไปหักลดหย่อนภาษีได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเงินบริจาคต่าง ๆ , เงินจ่ายเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป, ประกันชีวิตแบบบำนาญ และประกันสุขภาพ, เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF, และกองทุนหุ้นระยะยาว LTF รวมทั้งยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีเป็นครั้งคราว อย่างล่าสุด "ช็อปช่วยชาติ" ที่เพิ่งออกมา ให้นำค่าใช้จ่ายซื้อสินค้า 3 ประเภท ในช่วง 1 เดือน ไปลดหย่อนภาษีได้อีก

การให้นำเงินเบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ไปลดหย่อนภาษีได้เข้าใจได้ว่าภาครัฐจำเป็นต้องสนับสนุน เพื่อลดภาระของประชาชนและสังคมไทยในอนาคต แต่การให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี แก่กองทุนหุ้นระยะยาว LTF รัฐบาลมีแนวโน้มจะยกเลิก เพราะมองว่าคนมีรายได้น้อยส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์ การยกเว้นภาษีส่วนนี้ให้สูงถึง 500,000 บาท ผู้ได้รับประโยชน์ส่วนใหญ่ กลับเป็นผู้มีรายได้สูง กรมสรรพากรพบว่า ผู้มีรายได้ปานกลางที่ซื้อ LTF เพื่อลดหย่อนภาษี มีเพียง 30 %

ส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เงินเดือนน้อย ลูกจ้างร้านค้าหรือธุรกิจขนาดเล็ก ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีรายได้ไม่เพียงพอเสียภาษี หรือส่งเข้ากองทุนเงินออม จึงไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านนี้

หากรัฐบาลยกเลิกลดหย่อนภาษี LTF ผู้มีรายได้จะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นแน่นอน รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การลงทุนของประเทศก็จะลดลงด้วย เพราะการลงทุนในตลาดหุ้นผ่าน LTF มีถึงปีละ 70,000-80,000 ล้านบาท โดยกองทุน LTF มีมูลค่าสูงถึง 390,000 ล้านบาท และกองทุนใหม่ที่จะออกมาทดแทน LTF ก็ยังไม่มีความชัดเจน จึงเกิดความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทย
                
นอกจากนี้ กลุ่มคนที่ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ และแรงงานในธุรกิจ SME ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อาจเรียกร้องค่าจ้างสูงขึ้นทดแทน ทำให้ธุรกิจมีต้นทุนค่าแรงสูงขึ้น หรืออาจย้ายไปทำงานประเทศอื่น ที่มีเงินเดือนสูงกว่า จึงอาจทำให้การลงทุน และการใช้จ่ายของภาคเอกชนหดตัว
                
อย่างไรก็ตาม นักวิชาการมองว่า การยกเลิกลดหย่อนภาษี LTF จะส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้ไม่มากนัก

การจะยกเลิกลดหย่อนภาษี LTF รัฐบาลควรพิจารณาให้รอบคอบเพราะทั้ง LTF และ RMF เป็นการลงทุนเพื่อการออมระยะยาว จะทำให้ประชาชนมีเงินออมเพียงพอใช้ยามเกษียณ ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว ผลกระทบยกเลิกลดหย่อนภาษี LTF ลดหย่อนภาษี กองทุนหุ้นระยะยาว LTF