เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : การเลือก สว.

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 20:02 น.

Views

วันนี้เราจะมาดูกำหนดการคัดเลือกกันเองของผู้สมัครเป็นสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.
             
เนื่องจากวันพรุ่งนี้จะเป็นการคัดเลือกกันเองของ สว.ในระดับอำเภอ โดยการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญกำหนดให้ กกต.จัดการคัดเลือกให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กกต.ได้เปิดรับลงทะเบียนองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อม ก่อนเปิดรับสมัคร
              
ซึ่ง กกต.ได้กำหนดวันรับสมัคร สว. ในวันที่ 26-30 พฤศจิกายน โดยแบ่งผู้สมัครออกเป็น 10 กลุ่ม ผ่านวิธีการสมัคร 2 วิธี คือสมัครโดยอิสระ และสมัครโดยคำแนะนำขององค์กร
             
และในวันที่ 16 ธันวาคม เป็นการคัดเลือกกันเองในระดับอำเภอ โดยในรอบนี้ผู้สมัครแต่ละคน จะมีคะแนนติดตัวคนละ 2 คะแนน โดย 2 คะแนนนี้จะสามารถลงคะแนนให้ตัวเอง 1 คะแนนก็ได้ ผู้อื่น 1 คะแนนก็ได้ แต่ไม่สามารถลงให้ใครคนใดคนหนึ่งทั้ง 2 คะแนนได้เลย โดยในรอบนี้จะต้องคัดเลือกกันเองให้ได้กลุ่มละ 3 คน ในระดับอำเภอ เพื่อที่จะนำไปสู่การคัดเลือกกันเองในระดับจังหวัด ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ในรอบนี้จะต้องทำการคัดเลือกให้ได้กลุ่มละ 4 คน ในระดับจังหวัด และจะนำไปสู่การคัดเลือกกันเองในระดับประเทศ ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ในรอบนี้จะต้องทำการคัดเลือกให้เหลือกลุ่มละ 10 คน ซึ่งจะทำให้ได้จำนวนผู้สมัคร ครบ 200 คน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้
              
ซึ่ง กกต. มั่นใจว่าจะสามารถส่งรายชื่อ ผู้ผ่าน การคัดเลือก 200 คน เพื่อให้ คสช.คัดเลือกได้ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง การเลือก ส ว สมาชิกวุฒิสภา เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 เกาะติดเลือกตั้ง 2562 เกาะติดเลือกตั้ง