สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 20:11 น.

Views

เวลา 14.42 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทรงเปิดงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา สะท้อนถึงแนวคิด และแรงบันดาลใจ ด้วยรูปแบบเทคนิคที่หลากหลาย อันแสดงออกถึงศักยภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวด 269 ชิ้น จากศิลปิน 203 คน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ศิลปกรรมร่วมสมัย ประเภทหัตถกรรม และประเภทผลิตภัณฑ์ต้นแบบอุตสาหกรรม มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม และรางวัลผลงานดีเด่น 13 คน โดยมีศิลปินผู้ได้รับรางวัลงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 17-19 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรรวม 35 คน
              
ในการนี้ ทรงตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาในเทคนิคการเขียนสีบนเคลือบ เป็นการนำงานเซรามิกที่ผ่านการเคลือบใสหรือเคลือบขาวแล้ว มาเพนท์ลงสีสำเร็จรูป ก่อนนำไปเข้าเตาเผาอีกครั้ง จะทำให้ได้ลวดลายและสีสันที่สวยงาม จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 ซึ่งจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล และผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดง รวม 116 ชิ้น อาทิ ผลงาน "ความงดงามของความอุดมสมบูรณ์ หมายเลข 2" สะท้อนถึงความสุขและความรักที่มีต่อธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทศิลปกรรมร่วมสมัยนอกจากนี้ ยังได้เชิญผลงานเครื่องปั้นดินเผาฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาจัดแสดง โดยเป็นผลงานที่มีชื่อว่า "งูกินเค้ก" ซึ่งเป็นผลงานจากงานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 เมื่อปี 2556 สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
                                              
เวลา 16.48 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ จ่าอากาศเอกไพโรจน์ กระจ่างโพธิ์ ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทยชุดใหม่ และเกษตรกรที่ได้รับรางวัลผลผลิตดีเด่นทั่วประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตเกษตรอินทรีย์กับผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาพันธ์ฯ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พระราชกรณียกิจ