พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail ที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 20:13 น.

Views

เวลา 06.21 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งเทรล หนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 12 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ Run for Better LifeDoi Hang Cross Country Trail ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน ทั่วประเทศ
              
โอกาสนี้ ทรงร่วมวิ่งเทรลระยะทาง 10 กิโลเมตร จากจุดเริ่มต้นภายในเรือนจำฯ ไปตามเส้นทางโซนพอเพียงของเรือนจำชั่วคราวดอยฮาง พื้นที่ฝึกปฏิบัติการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้กับผู้ต้องขัง ผ่านไร่มันสำปะหลัง ป่าสวนยาง ไปตามทางลูกรังสู่ชุมชน ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขา
             
จากนั้น ประทานถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันประเภทชายและหญิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร การแข่งขันวิ่งเทรลรายการนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมครบรอบ 12 ปี โครงการกำลังใจในพระดำริฯ เพื่อเปิดพื้นที่เรือนจำให้สังคมรับทราบว่าพื้นที่เรือนจำ และผู้ต้องขังในเรือนจำมีประโยชน์ และสามารถช่วยเหลือสังคมได้ โดยทรงมุ่งหวังให้เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย และถือเป็นแห่งแรกของประเทศที่มีเรือนจำเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันฯ จะนำเข้าสมทบกองทุนกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาฯ นำไปช่วยดูแลและช่วยเหลือผู้ต้องขัง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เรือนจำชั่วคราวดอยฮาง วิ่งเทรล Run for Better LifeDoi Hang Cross Country Trail