พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงยกฉัตรพระพุทธกษัตราธิราช ณ วัดกษัตราธิราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 20:14 น.

Views

เวลา 14.10 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปยังวัดกษัตราธิราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงยกฉัตรพระพุทธกษัตราธิราช เพื่อทดแทนฉัตรเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
              
วัดกษัตราธิราช เดิมชื่อ วัดกระษัตรา เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งขึ้นเมื่อปี 2200 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2330 มีพระอุโบสถซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา พื้นพระอุโบสถปูด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลี ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสเพื่อเป็นพุทธบูชา มี "พระพุทธกษัตราธิราช" เป็นพระประธานพระอุโบสถ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานนามดังกล่าว โดยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้น นั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา และมีพระพุทธรูปปูนปั้นนั่งขัดสมาธิรอบพระประธาน ประดิษฐานอยู่เหนือแท่นไพที บนฐานชุกชีขนาดใหญ่เฉพาะแท่นของพระพุทธรูปเหล่านี้มีผ้าทิพย์ปูนปั้นปิดทองลวดลายต่างกัน เป็นพระแท่นสิงหาสน์รองรับรัตนบัลลังก์ประดับด้วยครุฑยุดนาคเรียงราย 2 ชั้น 
              
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยังได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้านางสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงยกช่อฟ้าพระวิหารประทานพร และพระวิหารบูรพาจารย์ ทรงเททองหล่อพระพุทธรูปปางลีลา และพระราชทานนามว่า "พระพุทธกษัตราภิมงคล" ประดิษฐาน ณ ลานหน้าพระอุโบสถ ปัจจุบันมี พระราชธานินทราจารย์สุชาติ ฐานิสฺสโร เป็นตำแหน่งเจ้าอาวาส

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ยกฉัตรพระพุทธกษัตราธิราช