องคมนตรี เยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 15 ธ.ค. 2561 เวลา 20:15 น.

Views

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า โดยมีนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ ที่ให้ความรู้ และแสดงถึงความผูกพัน ความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชน โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างเขื่อน การขุดคลองลัดโพธิ์ และสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ก็ทรงส่งเสริมการปลูกป่า ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสายน้ำ เมื่อถึงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจ ทรงจัดตั้งโครงการจิตอาสา เพื่อให้ทุกคนได้รู้จักคุณค่า คุณประโยชน์ของน้ำและป่า ฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลอง และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกัน มุ่งมั่นทำความดีเพื่อส่วนรวม
              
ส่วนนิทรรศการอาคารเลโก้ เปิดสอนการต่อเลโก้รูปแบบต่าง ๆ ในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ และโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง ได้จำหน่ายอาหารคาวหวานในกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายสินค้าที่ระลึก อาทิ บัตรอวยพร ไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ ข้าวยำปักษ์ใต้คิวนัว และขนมไทย
             
นอกจากนี้ ยังมีร้านสมาคมแม่บ้านกองทัพไทย สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ สมาคมแม่บ้านตำรวจ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เครือเจริญโภคภัณฑ์ และเมืองไทยประกันชีวิต รายได้จากการจัดงานฯ จะทรงนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประชาชนทั่วภูมิภาคของประเทศ ขอเชิญแต่งกายชุดไทย เที่ยวชมงานได้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. เฉพาะวันศุกร์และวันเสาร์ จะปิดในเวลา 22.00 น.

Tag : งานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรักคลายความหนาว อุ่นไอรัก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข