พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เกือบ 200 ประเทศร่วมตกลงมาตรการแก้ปัญหาโลกร้อน

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 11:26 น.

Views

หลังจากใช้เวลาหารือรายละเอียดต่างๆถึง 2 สัปดาห์ ในที่สุดการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกของสหประชาชาติหรือ  COP 24 ที่ประเทศโปแลนด์ จบลงด้วยดี เกือบ 200 ประเทศร่วมลงนามสนับสนุน ให้ข้อตกลงกรุงปารีสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโลกร้อนปี 2015 กลายเป็นมาตรการในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2020

การประชุมที่เมืองคาโตวีตเซประเทศโปแลนด์ในครั้งนี้ วัตถุประสงค์หลักคือ การหารือแนวทางที่จะผลักดันให้ข้อตกลงกรุงปารีส เกี่ยวกับปัญหาสภาพอากาศโลกเปลี่ยนแปลงปี 2015 กลายเป็นมาตรการในทางปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะหากล่าช้าอุณหภูมิโลกอาจสูงขึ้นอีกถึง 3 องศาเซลเซียสภายในศตวรรษนี้

ประเด็นหลักที่ทุกประเทศเห็นพ้องร่วมกันในการประชุมครั้งนี้คือ เป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่มีส่วนสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนให้ได้มากที่สุด เพื่อไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน1.5-2 องศาเซลเซียส และการสนับสนุนด้านการเงินให้แก่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่าต้องมีมาตรการหรือกฎกติกาต่างๆที่จะทำให้ข้อตกลงกรุงปารีสเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเสียทีหลังจากล่าช้ามานาน แม้สหรัฐฯจะถอนตัวไปก่อนแล้วก็ตาม

Tag : โลกร้อน โปแลนด์ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงกรุงปารีส ข่าวต่างประเทศ