จ.นราธิวาส ระดับน้ำท่วมเขตเทศบาลเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 14:27 น.

Views

ฝนที่ตกต่อเนื่องติดต่อกัน 5 วัน ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ที่รับน้ำฝนและมวลน้ำป่าจากต้นน้ำในพื้นที่อำเภอสุคิริน สูงขึ้นต่อเนื่องและล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก สูง 30 - 50 เซนติเมตร เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 15 เซนติเมตร และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีก กำลังพลอาสาสมัครรักษาดินแดน นำเต็นท์และเรือท้องแบนไปประจำไว้ที่ชุมชน จัดกำลังเฝ้า 24 ชั่วโมง