สถานการณ์น้ำท่วมน่าห่วง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 14:27 น.

Views

น้ำป่าจากเทือกเขานัน เขตอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรี-ธรรมราช หลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล หลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่9 และหมู่ 10 น้ำท่วมสูง กองร้อยค่ายฝึกรบพิเศษสิชลนำกำลังทหาร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน  ส่วนในตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีฝนตกทั้งวันทั้งคืน ระดับน้ำในคลองต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เทศบาลนครเตือนชุมชนที่ลุ่มต่ำเตรียมรับมืออุทกภัย น้ำป่าจากเทือกเขาหลวง ไหลหลากลงมาเข้าสู่คลองท่าดีในอำเภอลานสกา น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร