เดินหน้าประเทศไทย : งานวิจัยไทย ไม่ขึ้นหิ้ง

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 17:18 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : งานวิจัยไทย ไม่ขึ้นหิ้ง

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
พิธีกร : บัวบูชา ปุณณนันท์, กมลาสน์ เอียดศรีชาย
แขกรับเชิญ : รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม), ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน., อ.ดร.เชษฐา พันธ์เครือบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหิศร ว่องผาติ ผู้ร่วมก่อตั้ง บจก.เอชจี โรโบติกส์

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 16 ธค 61 งานวิจัยไทย ไม่ขึ้นหิ้ง รศ ดร ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม ดร กิติพงค์ พร้อมวงค์ เลขาธิการ สวทน อ ดร เชษฐา พันธ์เครือบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ ดร บุญรัตน์ โล่ห์วงศ์วัฒน มหิศร ว่องผาติ ผู้ร่วมก่อตั้ง บจก เอชจี โรโบติกส์