ที่มา สว. : เจาะสนามเลือก 62

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 20:06 น.

Views

เจาะสนามเลือกตั้ง วันนี้ จะมาอธิบายถึงที่มาของสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงบทบทหน้าที่ของบุคคลกลุ่มนี้กัน คุณชาดา สมบูรณ์ผล จะมาชี้แจงให้ฟัง

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา เจาะสนามเลือกตั้ง 62 เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 ความรู้เลือกตั้ง 2562