องคมนตรี ไปเยี่ยมชมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์

วันที่ 16 ธ.ค. 2561 เวลา 20:03 น.

Views

วันนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปเยี่ยมชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 8 ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่งกายชุดไทยไปเที่ยวชมงาน ด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข ความประทับใจ ที่ได้มีโอกาสร่วมย้อนยุครำลึกถึงงานฤดูหนาวเมื่อครั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การจัดแสดงนิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ เป็นนิทรรศการประวัติศาสตร์ให้ความรู้และแสดงถึงความผูกพัน ความรัก และความเทิดทูนของพสกนิกรที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน, นิทรรศการพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรในด้านต่าง ๆ โดยบอกเล่าถึงเรื่องราวความสำคัญของสายน้ำกับคนไทยที่มีมาช้านาน ทั้งการศึก การอยู่อาศัย การค้าขาย รวมถึงประเพณีทางสายน้ำ อาทิ การก่อสร้างป้อมปราการป้องกันข้าศึก ศัตรู การก่อสร้างคลองเพื่อเป็นเส้นทางคมนาคม และการค้าขาย นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำอาหารคาวหวาน ตามกาพย์เห่เรือชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 2 โดยโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง
              
ส่วนที่บริเวณสนามเสือป่า มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านจิตอาสา 904 จำหน่ายสินค้าที่ระลึกเนื่องในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาวฯ เช่น บัตรอวยพร ไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทาน และอาหาร, ร้านมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ,ร้านมูลนิธิพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ตลอดจนการออกร้านของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กระทรวง ทบวง กรม และสมาคม เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศลในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการเสี่ยงโชคเล่นเกมชิงรางวัล เช่น มัจฉาพาโชค ผู้ซื้อสลากใบละ 25 บาท ร่วมลุ้นจักรยานและจักรยานยนต์พระราชทานวันละ 1 คัน ซึ่งประชาชนที่มาเที่ยวชมงานยังให้ความสนใจถ่ายภาพกับอาคารสถานที่ที่ตกแต่งย้อนยุคไว้เป็นที่ระลึก และยังร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ ขอเชิญแต่งกายชุดไทยเที่ยวชมงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ได้ทุกวัน จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2562

Tag : พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี องคมนตรี เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์