รายงานพิเศษ : การกำกับดูแลการขนส่งปิโตรเลียมบนบก

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 07:03 น.

Views

โจทย์ใหญ่ด้านพลังงาน ที่ภาครัฐให้ความสำคัญ นั่นคือกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ และการขนส่งน้ำมันอย่างโปร่งใส แนวทางเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

รถขนส่งน้ำมัน คือ ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังงาน หน่วยลำเลียงที่ต้องถูกตรวจสอบแบบรัดกุม เพื่อขนถ่ายน้ำมันดิบจากแปลงสัมปทานไปสู่โรงกลั่น เพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง

ต้นทางการผลิตก่อนเข้าสู่โรงกลั่น น้ำมันที่ได้จากหลุมผลิตปิโตรเลียม จะผ่านการแยกสถานะระหว่างน้ำมันดิบ ก๊าซ และน้ำออกจากกัน โดยน้ำมันดิบที่ผ่านการแยกจะถูกนำไปเก็บไว้ยังถังกักเก็บ เพื่อตรวจสอบปริมาณ ก่อนขนถ่ายลงรถขนส่งน้ำมันดิบ ซึ่งจะมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งการบันทึกปริมาณน้ำมันดิบ, การผนึกฝาถัง หรือซีล ก่อนการขนส่ง

กระบวนการทำงานจะถูกบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด CCTV และรถขนส่งน้ำมันทุกคัน จะติดตั้งระบบ GPS ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพิกัดของรถได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่รถขนส่งน้ำมันล้อหมุนออกจากสถานีผลิตปิโตรเลียม ตลอดเส้นทางขนส่งจนถึงปลายทางที่โรงกลั่น

การผลิตและขนส่งน้ำมันของไทย ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมาย เพื่อป้องกันการลักลอบขนถ่ายน้ำมันดิบผิดกฎหมาย, การหนีภาษี และการปลอมปนน้ำมัน เพื่อความมั่นคงและสร้างเสถียรภาพด้านการผลิตปิโตรเลียมของประเทศนั่นเอง

Tag : สนามข่าว 7 สี ปิโตรเลียม น้ำมันปิโตรเลียม ขนส่งน้ำมันดิบ กระทรวงพลังงาน การผลิตและขนส่งน้ำมันไทย เกาะติดข่าวดัง