พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

รู้เรื่องเลือกตั้ง : จำนวน สส.

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 07:08 น.

Views

จำนวน สส.เขตทั่วทั้งประเทศ รวม 350 คนนั้น จะมี 23 จังหวัดที่มีจำนวน สส.เขต ลดลง และอีก 54 จังหวัด มีจำนวน สส.เท่าเดิม

Tag : สนามข่าว 7 สี ความรู้เลือกตั้ง 2562 ความรู้เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 รู้เรื่องเลือกตั้ง