คอลัมน์หมายเลข 7 : ติดตามโครงการน้ำดื่มประชารัฐ ตอนที่ 1

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

กรณีนี้ผู้ร้องตั้งข้อสังเกต ทั้งวงเงินงบประมาณที่สูงถึง 6,000,000 บาท และความล่าช้าของการดำเนินโครงการ ผ่านไป 2 ปี แต่ยังไม่มีวี่แววว่าชาวบ้านจะมีน้ำดื่มสะอาด ราคาถูกกว่าท้องตลาดไว้บริโภค

คอลัมน์หมายเลข 7 พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ลงพื้นที่ครั้งแรกเดือนตุลาคม ได้รับการชี้แจงว่าจะสามารถผลิตน้ำดื่มได้ภายในสิ้นเดือน กลับไปติดตามอีกครั้งวันที่ 7 ธันวาคม ก็ยังไม่แล้วเสร็จ

ลงพื้นที่ล่าสุดสัปดาห์ที่แล้ว กำนันตำบลบางสมบูรณ์ ชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ส่วนวงเงินงบประมาณสูงเนื่องจากเป็นการรวมกลุ่มของ 12 หมู่บ้าน ได้รับการจัดสรรเงินปีงบประมาณ 2559 หมู่บ้านละ 500,000 บาท รวม 6,000,000 บาท ยืนยันการเบิกจ่ายเงินโปร่งใส

ทั้งนี้ยอมรับในกระบวนการติดตามตรวจสอบจากภาครัฐ, คอลัมน์หมายเลข 7 และผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ที่ช่วยเร่งรัดจนมีความคืบหน้า จากที่ล่าช้ามา 2 ปี

วันพรุ่งนี้ติดตามแผนการตลาด โครงการน้ำดื่มประชารัฐตำบลบางสมบูรณ์..

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7