พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 ธันวาคม 2561

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 04:30 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 17 ธันวาคม 2561
ยังคงมีลมหนาวปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย ภาคเหนือ-อีสาน คาดว่าจะมีอุณหภูมิลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส…

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้