พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

พบเต่ามะเฟืองขึ้นมาวางไข่บนชายหาด จ.พังงา

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 13:43 น.

Views

เมื่อเช้าพนักงานโรงแรม เจ้าหน้าที่อาสาสาสมัครพิทักษ์ทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนชายหาด ไปพบเต่ามะเฟืองขนาดใหญ่ขึ้นมาวางไข่บริเวณหน้าชายหาด พื้นที่ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

เจ้าหน้าที่กั้นแนวเขตพร้อมประสานนักวิชาการมาดูแล ถือเป็นภาพหาดูยาก เพราะเต่ามะเฟืองวางไข่น้อยเว้นช่วงนาน รวมถึงเครื่องมือทำประมงหลายชนิดส่งผลกระทบต่อการเข้ามาผสมพันธุ์เพื่อการวางไข่ ทำให้เต่ามะเฟืองมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์