จีนสัญญาจะกระชับความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 14:45 น.

Views

นาย หวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน กล่าวในการพบปะกับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย สัญญาว่าจะกระชับความสัมพันธ์อันดีของจีน-ไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และเร่งเดินหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

การพบกันครั้งนี้มีขึ้นในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างครั้งที่ 4 ที่เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว มีประเทศสมาชิกทั้ง 6 ประเทศเข้าร่วมได้แก่ กัมพูชา, สปป.ลาว, เมียนมา, เวียดนาม, ไทยและจีน เพื่อทบทวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 5 ปี แม่โขง - ล้านช้าง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และรับฟังแนวทางการดำเนินนโยบายต่อกรอบความร่วมมือดังกล่าวจากรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก

นาย หวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยอมรับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนกับไทยเป็นความสัมพันธ์ที่แนบแน่น มีการแลกเปลี่ยนในหลายระดับและมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในหลากหลายสาขา นำมาซึ่งผลประโยชน์และความผาสุกของคนทั้งสองประเทศ จีนพร้อมกระชับความสัมพันธ์กับไทยให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และจะเดินหน้าเร่งความเร็วในการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เพื่อให้เส้นทางช่วงแรกคือจีน-ลาว-ไทยแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดและจีนจะสนับสนุนไทยในการรับหน้าที่ประธานกลุ่มอาเซียนในปี 2019 ในทุกๆด้าน

Tag : จีน ไทย รถไฟความเร็วสูง แม่โขง ข่าวต่างประเทศ