เดินหน้าประเทศไทย : วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

วันที่ 17 ธ.ค. 2561 เวลา 18:11 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
พิธีกร : พิมพ์พิศา เนาวสัยศรี
แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 17 ธค 61 วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส พิมพ์พิศา เนาวสัยศรี ผศ ดร ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา