พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ไม่ว่างไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำอย่างไร? : รู้เรื่องเลือกตั้ง

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 07:09 น.

Views

ถ้าเราไม่ว่างในวันเลือกตั้ง รวมทั้งไปเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้อีก ก็สามารถแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ ต่อ กกต.เขต 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง ก็จะไม่ถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง

Tag : สนามข่าว 7 สี ความรู้เลือกตั้ง 2562 ความรู้เลือกตั้ง เลือกตั้ง เลือกตั้ง 2562 รู้เรื่องเลือกตั้ง ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง เลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้ แจ้งเหตุไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ว่างในวันเลือกตั้ง ไม่ว่างไปเลือกตั้ง