รมต.ร่วมประชุมกรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง ทบทวนแผนปฎิบัติการ 5 ปี

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 18:03 น.

Views

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเยือนเมืองหลวงพระบางของ สปป.ลาว เพื่อร่วมการประชุมทบทวนแผนปฎิบัติการ 5 ปี ภายใต้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง ครั้งที่ 4 ซึ่งมีเนื้อหาต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ที่เมืองต้าหลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งไทยได้รับอนุมัติการใช้งบประมาณจากกองทุนพิเศษเอ็มแอลซี สเปเชียล ฟัน (MLC Special Fund) ใน 5 โครงการมูลค่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือราว 82 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นไปที่การจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการสรุปผลแผนงานตลอดปีที่ผ่านมา รวมถึงรับฟังนโยบายกรอบความร่วมมือดังกล่าวจากรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิก 5 ชาติ คือ ไทย จีน เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว รวมถึงการส่งเสริมให้กรอบความร่วมมือ แม่โขง-ล้านช้าง ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแห่งชาติของแต่ละประเทศ รวมทั้ง กลไกลความร่วมมือในระดับภูมิภาค และอนุภูมิภาค และการเสนอโครงการอื่น ๆ อีกกว่า 130 โครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องในการพัฒนากลุ่มประเทศในลุ่มน้ำโขง ซึ่งแต่ละประเทศจะนำไปพิจารณาว่าเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ก่อนจะสรุปเพื่อของบประมาณต่อไป

นอกจากนั้น ไทยยังได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพิเศษสำหรับพัฒนาอีก 13 โครงการ ที่นำเสนอไปเมื่อปีที่แล้ว อาทิ โครงการสนับสนุนระบบการเกษตรแบบบูรณาการ และยั่งยืนในประเทศลุ่มน้ำโขง-ล้านช้าง, โครงการขยาย และพัฒนาความร่วมมือทางการค้าพืช และอาหารสัตว์ เป็นต้น

โดยก่อนการประชุม รัฐมนตรีต่างประเทศ ยังได้หารือทวิภาคีกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน โดยจีนจะผลักดันให้มีการเจรจาความร่วมมือทางเศรษฐกิจแบบครบวงจรในภูมิภาค หรือ อาร์เซ็บ (RCEP) ให้เกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ เพื่อการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออก นอกจากนั้น ยังหารือถึงการเร่งสร้างทางรถไฟความเร็วสูงผ่าน 3 ประเทศ คือ จีน, สปป.ลาว และไทย ซึ่งจีนยินดีให้ความร่วมมือ ร่วมทุนก่อสร้างทางรถไฟสายดังกล่าวด้วย

Tag : รอบรั้วเอเชีย แม่โขงล้านช้าง ประชุมแม่โขงล้านช้าง