รายงานพิเศษ : การกำกับดูแลการขนส่งปิโตรเลียมบนบก

วันที่ 18 ธ.ค. 2561 เวลา 15:45 น.

Views

"รถขนส่งน้ำมัน" คือส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพลังงาน หน่วยลำเลียงที่ต้องถูกตรวจสอบแบบรัดกุม เพื่อขนถ่ายน้ำมันดิบจากแปลงสัมปทานไปสู่โรงกลั่น เพื่อแปรรูปเป็นน้ำมันเชื่อเพลิง

ต้นทางการผลิตก่อนเข้าสู่โรงกลั่น น้ำมันที่ได้จากหลุมผลิตปิโตรเลียมจะผ่านการแยกสถานะระหว่างน้ำมันดิบ ก๊าซ และน้ำออกจากกัน โดยน้ำมันดิบที่ผ่านการแยก จะถูกนำไปเก็บไว้ยังถังกักเก็บเพื่อตรวจสอบปริมาณ ก่อนขนถ่ายลงรถขนส่งน้ำมันดิบ ซึ่งมีการควบคุมอย่างเข้มงวด ทั้งการบันทึกปริมาณน้ำมันดิบ, การผนึกฝาถังหรือซีล ก่อนขนส่ง

กระบวนการทำงานจะถูกบันทึกภาพด้วยกล้องวงจรปิด CCTV และรถขนส่งน้ำมันทุกคันจะติดตั้งระบบ GPS ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นพิกัดของรถได้อย่างชัดเจน ตั้งแต่รถขนส่งน้ำมันล้อหมุนออกจากสถานีผลิตปิโตรเลียม ตลอดเส้นทางขนส่งจนถึงปลายทางที่โรงกลั่น

การผลิตและขนส่งน้ำมันของไทย ทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมาย เพื่อป้องกันการลักลอบขนถ่ายน้ำมันผิดกฎหมาย, การหนีภาษี และการปลอมปนน้ำมัน เพื่อความมั่นคงและสร้างเสถียรภาพด้านการผลิตปิโตรเลียมของประเทศนั่นเอง

Tag : เกาะติดข่าวดัง