พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ระเบิดทำลายไซโลเก่าในโปแลนด์

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 09:03 น.

Views

สถานีโทรทัศน์ทีวีเอ็น (TVN) ของโปแลนด์ เผยภาพขณะมีการระเบิดทำลายไซโลปูนซีเมนต์ขนาดใหญ่จำนวน 4 หลัง ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในเมืองวรอตสวัฟ ในโปแลนด์ โดยไซโลความสูง 38 เมตร ถูกระเบิดทำลายลงในเวลาเพียงพริบตา ด้วยระเบิดน้ำหนัก 17 กิโลกรัม ส่งผลให้มีกลุ่มควันลอยคลุ้งสูงขึ้นสูงท้องฟ้า ท่ามกลางสายตาประชาชนจำนวนมากที่ไปรอชมการระเบิด สำหรับไซโลดังกล่าวสร้างขึ้นตั้งแต่ยุคปี 1960 และหลังจากนี้พื้นที่ดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยอาคารที่อยู่อาศัยจำนวนกว่า 2,500 ห้อง

Tag : รอบรั้วรอบโลก ระเบิดทำลายไซโลเก่าในโปแลนด์ ระเบิดทำลายไซโลเก่า โปแลนด์