รายงานพิเศษ : 3 ฝ่ายคุมเข้มขายก๊าซธรรมชาติ ป้องกันการลักลอบ

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 06:59 น.

Views

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ ที่สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สำคัญกว่านั้น ไทยมีการนำเข้าในปริมาณมาก ประเด็นนี้จึงเป็นเป้าหมายที่หลายฝ่ายเป็นห่วง การลักลอบขนถ่ายก๊าซออกนอกเส้นทาง หน่วยงานที่รับผิดชอบวางกรอบการป้องกันไว้อย่างไร ติดตามจากรายงาน

กระบวนการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ เริ่มขึ้นเมื่อก๊าซธรรมชาติจากหลุมผลิตถูกนำขึ้นมา แล้วผ่านกระบวนการผลิต หรือปรับปรุงคุณภาพ ให้ได้ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ โดยทุกกระบวนการลำเลียงก๊าซธรรมชาติจะอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่เพียงเท่านี้ เจ้าหน้าที่ยังเฝ้าติดตามการลำเลียงอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งหากเกิดความผิดปกติขึ้น เจ้าหน้าที่จะสั่งเปิด-ปิดวาล์วทันที เพื่อความปลอดภัย และลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ขั้นตอนการซื้อขาย ยังต้องผ่านการตรวจเข้มจากผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย ทั้งบริษัทผู้ซื้อ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ที่ต้องร่วมกันรับผิดชอบ ลงนามตรวจสอบมาตรวัดก๊าซธรรมชาติทุกครั้ง

การคุมเข้มตั้งแต่ต้นทางการผลิตก๊าซธรรมชาติ จุดซื้อขาย กระทั่งการลำเลียงก๊าซธรรมชาติสู่ปลายทาง ความรัดกุม และความโปร่งใส พร้อมเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ คือ เป้าหมายหลักที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญ เพราะทุกขั้นตอน คือ การรักษาทรัพยากรของชาติ

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง ก๊าซธรรมชาติ ลักลอบขนถ่ายก๊าซ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ซื้อขายก๊าซธรรมชาติ