ภาพเป็นข่าว : โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง จ.นครราชสีมา

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 08:06 น.

Views

ที่จังหวัดนครราชสีมา มีการจัดโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง เพราะกองทัพเดินด้วยท้อง

พลตรี อัครเดช บุญเทียม รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดโครงการจ้างงาน และโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 ร่วมกับ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้น สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนในพื้นที่ภาคอีสาน

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับน้อง ๆ ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้กับครู นักเรียน รวมถึงการจ้างงานคนพิการ จำนวน 38 คน ในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนพิการให้ดีขึ้น

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว โครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง โครงการอาหารกลางวัน นครราชสีมา อาหารกลางวัน