พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

เดินหน้าประเทศไทย : นวัตกรรมถนนยางพาราดินซีเมนต์

วันที่ 19 ธ.ค. 2561 เวลา 18:30 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : นวัตกรรมถนนยางพาราดินซีเมนต์

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561
พิธีกร : พิมพ์พิศา เนาวสัยศรี
แขกรับเชิญ : ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), ผศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี อาจารย์ประจำคณะบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS), เรืองยศ เพ็งสกุล ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปยางพารารมควัน จ.นครศรีธรรมราช

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 19 ธค 61 นวัตกรรมถนนยางพาราดินซีเมนต์ พิมพ์พิศา เนาวสัยศรี ศาสตราจารย์ ดร สุชาติ เซี่ยงฉิน ผศ ดร ระพีพันธ์ แดงตันกี เรืองยศ เพ็งสกุล