“พัทลุง”ยังอ่วม !! น้ำท่วมหนัก 3 อำเภอ

วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 10:46 น.

Views

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพัทลุง  ล่าสุดมวลน้ำจากเทือกเขาบรรทัด  หลากลงสู่ลำคลองธรรมชาติ และเอ่อท้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรในที่ลุ่มรองรับน้ำ พื้นที่ตำบลปรางหมู่ ตำบลพญาขัน ตำบลโคกชะงาย ตำบลชัยบุรี  ตำบลนาโหนด  อำเภอเมืองพัทลุง  ตำบลเขาชัยสน ตำบลควนขนุน ตำบลหารโพธิ์ ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน  ตำบลมะกอกเหนือ  ตำบลพนางตุง  ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน ชาวบ้านกว่า 5,000 ครัวเรือนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลปรางหมู่  อำเภอเมืองพัทลุง  ระดับน้ำเฉลี่ยสูง  1.5  เมตร ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกหมู่บ้าน 


ชาวบ้านระบุว่า เริ่มคุ้นชินกับสภาพน้ำท่วมแล้ว เพราะเป็นเช่นนี้ทุกปี แม้รอบนี้น้ำจะหลากท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วแต่ ก็ยังพอรับมือได้   เพราะในพื้นที่ตำบลปรางหมู่ น้ำจะไม่ท่วมขังนาน  อย่างน้อยแต่สักสองวัน หากไม่มีฝนตกซ้ำระกดับน้ำก็จะลดลงเรื่อย ๆ จนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ  เช่นเดียวกับชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลมะกอกเหนือ และ หมู่ 9 ตำบลพนางตุง บ้านปากคลองเก่า อำเภอควนขนุน  ชาวบ้าน 180 ครัวเรือนถุกน้ำท่วม ขณะที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเกว่า 2 เมตร ชาวบ้านต้องใช้เรือที่ทางเทศบาลตำบลพนางตุง นำไปช่วยเหลือในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน


ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง สรุปรายงานเบื้องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาบรรทัด  ทำให้เกิดน้ำท่วมขยายวงกว้างโดยชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้วจำนวน   7 อำเภอ  23 หมู่บ้าน 141 หมู่บ้าน  4,191 ครัวเรือน คือ อำเภอเมืองพัทลุง อำเภอเขาชัยสน อำเภอกงหรา  อำเภอควนขนุน อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอป่าบอน และอำเภอศรีบรรพต  ซึ่งเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน

Tag : ยังอ่วม !! น้ำท่วมหนัก 3 อำเภอ จ.พัทลุง