News

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังนางซาลอเม ซูราบิชวีลี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งจอร์เจียคนใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561

ฯพณฯ นางซาลอเม ซูราบิชวีลี ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย กรุงทบิลีซี ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อความสำเร็จและความสุขของท่าน ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจีย

พระปรมาภิไธย มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด