News

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ประจำปี 2561 เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

พลโท ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นางสาวบุญสงวน วิไลรัตน์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- พลเอก ศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิสร้างสันติสุข และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จากการยกเลิกการดำเนินงานของมูลนิธิฯ สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- คณะผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงาน "ไบเทค ฮาล์ฟ มาราธอน 2561" สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- คณะกลุ่มนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 20 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา ลีลาภิวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำ นางสาวสุนีย์ รอดบุญส่ง และนางสาวสำอางค์ รอดบุญส่ง พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ให้แก่ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ นำ นายธนเทพ รัศมีดารา ประธานจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลรวมใจให้กาชาด ครั้งที่ 17 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคณะ พร้อมทีมชนะเลิศการแข่งขันฯ และผู้ติดตาม เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันฯ สมทบศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะกรรมการร้านสมาคมสหพันธ์โหร-แพทย์แผนไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบรายได้งานกาชาด ประจำปี 2561 และนางสาวอาภรณ์รัตน์ เสรีธีรโรจน์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายอภิชัย จันทรเสน นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายสมบูรณ์ พัฒนรัตน์เจริญ ประธานกรรมการชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ รุ่น 48 หญ้าแพรก และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันชกมวยการกุศล เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

- นางสาวทวาย ฉวีนวล และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 165443 เนื้อที่ 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิชัยพัฒนา

นางสุนีย์ ขำคม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร นำ นางสาวน้อย กัลพฤกษ์ และครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่ 12720 ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เนื้อที่ 11 ไร่ 83 ตารางวา เพื่อทรงใช้ประโยชน์ตามพระราชอัธยาศัย

นายสมชาย พิศิษฐ์กุลสุนทร เลขาธิการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำนายอัครินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัททีทีซีมอเตอร์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นางสุภรณ์ กิตติรัตนวิวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล เนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ 80 ปี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561

นางวรรณพร สุวรรณไตรย์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก โอเพนบอกซ์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางพรรณรัตน์ กาญจนภรางกูร พร้อมครอบครัว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

นายยุทธยง อรัณยกานนท์ นายกสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศลประจำปี 2559 และผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายปกรณ์ ภูนนท์ ประธานชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น นำคณะกรรมการชมรมเปตองผู้สูงอายุคลองจั่น เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันเปตอง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

คณะผู้บริหารกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหารบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด มหาชน ผู้แทนป่าชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และการประกวดป่าชุมชนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสิ่งของต่าง ๆ

เวลา 09.45 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางสาวศิริพร พัชรวัฒน์ ผู้อำนวยการด้านนวัตกรรมการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด และคณะผู้บริหารบริษัทฯ นำนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ชนะเลิศการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์ ในโครงการอิเมจิน คัพ ไทยแลนด์ 2018 (Imagine Cup Thailand 2018) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล และสาธิตการใช้ซอฟต์แวร์การศึกษาพฤติกรรมผึ้งโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์

นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด Mr. Asim Iftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ถิ่นพำนัก ณ กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

เวลา 17.07 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงร่วมงาน "45 ปี สุขกันเถอะเรา : ชาวจุฬาฯ 2561" ซึ่งนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นเข้าปีการศึกษา 2516 จัดขึ้นเพื่อพบปะสังสรรค์ และย้อนรำลึกถึงความทรงจำสมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่าย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา และโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อการศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด