News

หนุนรัฐออกกฎกำหนดรถจยย.ทุกคัน ติดตั้งระบบเบรก ABS-CBS เพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่

คณะทำงานมอเตอร์ไซค์ปลอดภัย ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทดสอบประสิทธิภาพระบบเบรก ABS (Anti-Lock Braking System) และ CBS (Combined Braking System) ของรถจักรยานยนต์ พร้อมหนุนรัฐออกกฎหมายให้มอเตอร์ไซค์ทุกคัน ติดตั้งระบบเบรก ABS-CBS เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/12/22/41ผู้ช่วยรัฐมนตรี.jpg


นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีรถจักรยานยนต์จดทะเบียนทุกประเภทประมาณ 20 ล้านคัน และเป็นยานพาหนะหลักในการเดินทางของคนไทย เนื่องจากสะดวกและใช้เนื้อที่ในการจราจรน้อย อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ถือเป็นกลุ่มเปราะบาง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยร้อยละ  75.7 ของการบาดเจ็บจากการจราจรของประเทศไทยนั้น เกิดจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ระบบ ABS และ CBS ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของการเบรกในรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีฉุกเฉิน ทำให้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มมีนโยบายการติดตั้งระบบ ABS หรือ CBS ในรถจักรยานยนต์คันใหม่ทุกคัน สำหรับประเทศไทยเองการทดสอบประสิทธิภาพเบรก ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในรถจักรยานยนต์ที่จำหน่ายใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/12/22/9ดร.สายประสิทธิ์.jpg


รศ.ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า ระบบเบรก ABS สำหรับรถจักรยานยนต์ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในกลุ่มรถที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เริ่มมีการติดตั้งระบบกันอย่างแพร่หลาย การทำงานเป็นระบบเหมือน ABS ในรถยนต์ เพื่อแก้ปัญหาการล็อกล้อจากการเบรกกะทันหัน ซึ่งทำให้รถจักรยานยนต์ลื่นไถลไปข้างหน้าจากแรงเฉื่อย และการไถลไปข้างหน้านี้ ทำให้ผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมทิศทางการเลี้ยวหลบของรถได้ เนื่องจากสูญเสียแรงที่เกิดขึ้นด้านข้างของล้อ (แรงเกาะถนน) เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทั้งจากการเบรกกระชั้นชิด หรือการเบรกกรณีถนนลื่น กลไกที่ระบบ ABS คือการติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับความเร็วและอัตราเร่งของแต่ละล้อ เมื่อเกิดการเบรกเซนเซอร์จะส่งสัญญาณให้แรงของดิสเบรกห้ามล้ออย่างเหมาะสมโดยไม่เกิดการล็อกล้อ


/home/www/ch7/htdocs/files/images/src/2018/12/22/41ดร.สุเมธ.jpg


ด้าน ดร. สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัยด้านนโยบายขนส่งและโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวเสริมว่า การศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เมื่อปี 2559 พบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีมูลค่าเท่ากับประมาณ 10 ล้านบาทต่อราย ในขณะที่การบาดเจ็บสาหัสมีมูลค่าเท่ากับประมาณ 3 ล้านบาทต่อราย รวมมูลค่าของอุบัติเหตุเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 545,435 ล้านบาท หากรัฐบาลไทยผลักดันการติดตั้งระบบเบรก ABS หรือ CBS ในรถจักรยานยนต์ใหม่ทุกคัน ซึ่งหากเทียบเคียงราคาจากประเทศอินเดีย จะมีต้นทุนคันละ 4,000-5,000 บาท โดยรวมจะใช้ต้นทุนในการดำเนินนโยบายเพื่อติดตั้ง ประมาณ 7-9 พันล้านบาท ตามการขยายตัวของรถจักรยานยนต์ใหม่ ช่วงปี 2559-2560 ที่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี เมื่อดำเนินการไปครบระยะแรก 5 ปี จะช่วยลดและป้องกันการสูญเสียลงได้ 6,000-9,000 ราย คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2 แสนล้านบาท

วริศรา  ชาญบัณฑิตนันท์ ข่าว 7HD รายงาน