จับประเด็นเป็นข่าว : บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอกาสดีของคนจน

วันที่ 23 ธ.ค. 2561 เวลา 20:17 น.

Views

ช่วงนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะรัฐบาลจัดหนักสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นโอกาสดีของคนจนรับปีใหม่ ไปติดตามใน "จับประเด็นเป็นข่าว" กับ คุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ปัจจุบัน ปัญหาความยากจนถูกจัดเป็นปัญหาสังคมประเภทปัญหาทางเศรษฐกิจด้วย เพราะถูกพ่วงไปกับเกณฑ์ชี้วัดทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า "เส้นความยากจน" โดย ผู้มีรายได้น้อย หมายถึงผู้ที่มีสภาพการครองชีพต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ หรือมีรายได้ต่อปีไม่ถึง 30,000 บาท ซึ่งรัฐบาลได้ออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ด้อยโอกาส

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเดือนธันวาคมนี้ มีการโอนเงินรัว ๆ ให้กับผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นเดือน เริ่มจากการโอนเงินของขวัญปีใหม่ 500 บาท, ตามด้วยการโอนค่าเช่าบ้านให้ผู้สูงอายุ เป็นเวลา 10 เดือน, การคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และล่าสุดโอนเงิน 1,000 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุเป็นค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล ซึ่งคราวนี้สามารถเบิกเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายอะไรก็ได้ จึงถูกใจผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างมาก 

อานิสงส์จากมาตรการที่ออกมา ไม่ได้เกิดกับเฉพาะผู้มีรายได้น้อยเท่านั้น แต่ยังจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ถ้าเงินที่ได้รับไปถูกนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการจริง ก็จะเกิดเงินหมุนเวียนสร้างผลผลิต และเกิดแรงกระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ยังถูกมองว่าเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ที่ส่งสินค้าเข้าร้านธงฟ้าประชารัฐเท่านั้น ที่ได้รับประโยชน์

ภาครัฐจึงเริ่มชักจูงร้านค้าทั่วประเทศ ให้เข้าร่วมโครงการรับชำระเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเปิดรับหมด ทั้งร้านค้ารายเล็กรายน้อย ร้านโชห่วย ร้านค้าในตลาดสด แผงลอย รถเร่ เพื่อให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีทางเลือกซื้อสินค้ามากขึ้น จากเดิมที่ต้องซื้อสินค้าเฉพาะจากร้านธงฟ้าประชารัฐ ขณะที่ภาคเอกชนก็เห็นดีด้วย 

รัฐบาลยังได้จัดให้มีการพัฒนาอาชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยควบคู่ไปด้วย เพื่อแสดงเห็นว่าไม่ใช่แจกเงินแต่เพียงอย่างเดียว และยืนยันว่า โครงการฝึกอาชีพให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทำไปแล้ว 1.8 ล้านคน ได้ทำให้ผู้เข้าฝึกอาชีพกว่า 50 % มีรายได้เพิ่มขึ้น จนพ้น "เส้นความยากจน" แล้ว ในจำนวนนี้ 3 % มีรายได้เพิ่มขึ้น จนเกิน 100,000 บาทต่อปี

ปัจจุบัน มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ยังไม่รวมที่รัฐบาลได้เริ่มแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มอีก กว่า 3,040,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ตกสำรวจ

ขณะที่ รัฐบาลกำลังจะปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อป้องกันคนจนไม่จริง เข้ามาลงชื่อใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มุ่งช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อยตัวจริงเท่านั้น รวมทั้งยังต้องจับตาการสานต่องานหลังจากนี้ของรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามาหลังการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงด้วย

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว เส้นความยากจน ผู้มีรายได้น้อย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน