News

สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต ส่งท้ายปี

ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเริ่มต้นสิ่งดีรับปีใหม่ 2562

สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนเริ่มต้นสิ่งดีรับปีใหม่ 2562 ทำบุญบริจาคโลหิตส่งท้ายปีก่อนเดินทาง ในโครงการ "ให้เลือดก่อนปีใหม่ ท่องเที่ยวปลอดภัย โชคดีได้บุญ" ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งจะปิดทำการ 1 วัน ในวันที่ 1 มกราคม 2562 ส่วนผู้ที่บริจาคโลหิตจะได้รับปฏิทินปีใหม่ 2562 เป็นที่ระลึก

สำหรับส่วนภูมิภาค สามารถบริจาคโลหิตในโครงการฯ ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี, ชลบุรี, ราชบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สงขลา, ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สามารถสอบถามรายละเอียด วันและเวลาเปิดรับบริจาคโลหิตได้ ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต