Green Report : ขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลลงสู่ทะเล

วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 11:16 น.

Views

ประเทศไทย ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก หรือมีมากกว่า 1,000,000 ตัน ขยะทะเลที่พบส่วนใหญ่เป็นขยะที่กองสุ่มอยู่บนบกก่อนถูกลมถูกฝนพัดพาลงสู่ทะเล
   
แม่น้ำเจ้าพระยา เป็น 1 ในแม่น้ำสายหลักที่เป็นเส้นทางหลักพลัดพาขยะเป็นจำนวนมากไหลลงสู่อ่าวไทย ทำให้คุณภาพน้ำโดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง มีสภาพเสื่อมโทรมมากที่สุด

จิตอาสาพายเรือคายัคกว่า 30 ลำ จึงร่วมแรงร่วมใจพายเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา ในโครงการ "พายเรือเพื่อเจ้าพระยา เก็บขยะจากปากน้ำโพ ถึงอ่าวไทย" เพื่อจัดเก็บขยะให้พ้นจากแม่น้ำสายหลักของประเทศ

โดยขบวนเรือเริ่มออกตัวช่วยกันเก็บขยะข้ามวันข้ามคืน นานถึง 14 วัน ระยะทางกว่า 400 กิโลเมตร จากปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ ล่องผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร ไปสิ้นสุดที่จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณปากอ่าวไทย

ขยะที่เก็บขึ้นมาได้มากที่สุด คือ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว รองลงมาคือ กล่องข้าว ถ้วยและกระทงที่ทำมากจากโฟม กระป๋องน้ำอัดลม ถุงพลาสติกที่มีขยะอีกหลายชนิดอัดแน่นอยู่ในถุง

แต่ที่น่าห่วงคือ ขยะอันตรายประเภทกระป๋องสเปรย์กำจัดปลวกที่ถูกทิ้งอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา

จุดที่น่าเป็นห่วงพบขยะปริมาณมากที่สุดคือ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี

ปริมาณขยะที่เก็บขึ้นมาได้จากการล่องเรือผ่าน 10 จังหวัด มีมากกว่า 2,000 กิโลกรัม เฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อ 1 จังหวัด ปริมาณขยะที่เก็บขึ้นมาให้พ้นน้ำได้สะท้อนให้เราเห็นหลายสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขและปรับปรุง โดยเฉพาะการปลุกจิตสำนึกความรับผิดชอบของทุกคนต้องช่วยกันลดสร้างขยะและทิ้งขยะให้ถูกที่ถูกทาง

เรือคายัคที่ออกล่องทำกิจกรรมเก็บขยะไม่ได้ช่วยให้ขยะในแม่น้ำในทะเลลดลงได้มาก แต่สิ่งที่ได้จากกิจกรรมนี้คือ ได้ร่วมรณรงค์ให้คนริมแม่น้ำตระหนักและระมัดระวังมากขึ้นกับการทิ้งขยะ...

Facebook :, Ch7HD Social Care

Tag : Green Report