Green Report : ปีหน้าเน้นแก้ปัญหาสัตว์ป่าสร้างความเดือดร้อน

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 11:20 น.

Views

ตั้งแต่ต้นปีมีหลายมาตรการออกมาควบคุม ปกป้อง และอนุรักษ์สัตว์ป่า อย่างเข้มข้น ทั้งการลาดตระเวน การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ จับกุมขบวนการค้าสัตว์ป่า รวมถึงการประกาศพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ทำให้การฟื้นฟูสัตว์ป่าหลายชนิดมีแนวโน้มที่ดี และสัตว์ป่ามีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเสือโคร่งผืนในป่าตะวันตก เพิ่มกว่าร้อยละ 50 และยังมีวัวแดง เนื้อทราย นกกระเรียน ช้างป่า ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเช่นกัน

แต่ในทางกลับกัน สัตว์บางชนิดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น อาจสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้วางมาตรการเพิ่มเติมที่นอกจากการจัดการ "ด้านในป่า" แล้ว ยังเร่งจัดการพื้นที่ "ด้านนอกป่า" ด้วย เพื่อลดความขัดแย้ง และการแพร่กระจายของสัตว์ป่า ที่บางพื้นที่อยู่ในขั้นรุนแรง โดยเฉพาะช้างป่า ที่ประชากรแพร่กระจายมากถึง 10 กลุ่มป่า

ส่วนกรณีสัตว์ป่าของกลาง สัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บ หรือ สัตว์ป่าที่สร้างความเดือดร้อน กรมอุทยานฯ จะใช้ "คลินิกสัตว์ป่า" มาเป็นศูนย์กลาง รับดูแลสัตว์ป่าแก้ไขจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบก่อนส่งต่อ และระดมทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ลงพื้นที่ทันทีหากพบสัตว์ป่าได้รับบาดเจ็บ หรือชาวบ้านต้องการความช่วยเหลือ

ในทุกวันจะมีประชาชน นำส่งสัตว์ป่าแก้ไข ที่เลี้ยงดูไม่ไหว เจ็บป่วย หรือสร้างความเดือดร้อน ส่งมาที่ "คลินิกสัตว์ป่า" จำนวนมาก มากสุดเป็นสัตว์จำพวก งูเหลือม ตัวเงินตัวทอง ลิง นกชนิดต่างๆ นาก และนางอาย ซึ่งกรมอุทยานฯ จะรับเลี้ยงดูไปจนกว่าจะตาย หรือนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติดังเดิมหากสัตว์ป่าปรับตัวได้

มาตรการเหล่านี้ จะยังคงเน้นหนักในปีหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย "สังคมอยู่เย็น สัตว์ป่าเป็นสุข"

ขอความร่วมมือประชาชน เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์เรียนรู้ ปรับพฤติกรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report