ถาม-ตอบ #เลือกตั้ง'62 มาแล้ว : ตอนที่ 8 สื่อมวลชนบ่นเรื่องการเมือง ตอนที่ 2

วันที่ 25 ธ.ค. 2561 เวลา 22:31 น.

Views

ถาม-ตอบ #เลือกตั้ง'62 มาแล้ว : ตอนที่ 8 สื่อมวลชนบ่นเรื่องการเมือง ตอนที่ 2

รายการ ถาม-ตอบ #เลือกตั้ง'62 มาแล้ว วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561
พิธีกร : ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
ผู้ดำเนินรายการ : อนุวัต เฟื่องทองแดง, ชาดา สมบูรณ์ผล

มุมมองเรื่องการเมืองและการเลือกตั้งของสื่อมวลชนสายการเมือง ประสบการณ์การทำงานข่าวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และความคิดเห็นในการทำข่าวเลือกตั้งครั้งแรกของนักข่าวหน้าใหม่ รวมถึงความคาดหวังหลังการเลือกตั้ง นอกจากนี้ยังมีมุมมองของประธาน กกต.เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ กกต.ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2562

Tag : ถามตอบ เลือกตั้ง 62 มาแล้ว เลือกตั้ง เลือกตั้ง 62 เลือกตั้ง 2562 สีสันเลือกตั้ง 2562 ความรู้เลือกตั้ง 2562 ถามมา-ตอบไป