ภาพเป็นข่าว : ประเทศแรกในเอเชีย! ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายจดทะเบียนเพศเดียวกัน

วันที่ 26 ธ.ค. 2561 เวลา 08:31 น.

Views

กำลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ประเทศเราก็ก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของการให้การยอมรับกับเพศทางเลือก ด้วยการที่ ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายจดทะเบียนเพศเดียวกัน เป็นประเทศแรกในเอเชีย

เรื่องนี้ทำให้เกิดความฮือฮาในสังคมไทยมากทีเดียว เมื่อที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ที่อนุญาตให้เพศทางเลือก หรือคนเพศเดียวกัน สามารถจดทะเบียนการเป็นคู่ชีวิตกันได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

การจดทะเบียนมีลักษระคล้ายการจดทะเบียนสมรส ต้องยื่นคำร้อง แสดงความยินยอมต่อนายทะเบียน โดยการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิตจะสิ้นสุดในกรณีเสียชีวิต หรือสมัครใจเลิกกัน หรือศาลเพิกถอนการเป็นคู่ชีวิต

สาระสำคัญของร่างกฎหมาย คือ ผู้ที่จะจดทะเบียนได้ต้องไม่ใช่คู่ชายหญิง โดยต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีสัญชาติไทย

ร่างกฎหมายคู่ชีวิตนี้ ทำให้ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีกฎหมายลักษณะนี้ เปิดโอกาสให้เพศเดียวกันเป็นคู่ชีวิตกันได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในเพศทางเลือก LGBTI

ขณะที่กลุ่มเพศทางเลือกบางส่วน กลับตั้งคำถามและแสดงความกังวลว่า เนื้อหาใน พรบ.ไม่ครอบคลุมสิทธิบางประการ และเลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในหลาย ๆ ด้าน เช่น สิทธิในการรับบุตรบุญธรรมร่วมกัน สิทธิในการมีบุตรด้วยวิธีอุ้มบุญ

ในต่างประเทศ อังกฤษเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายจดทะเบียนคู่ชีวิต ตั้งแต่ปี 2005 ซึ่งเปิดให้บุคคลเพศเดียวกันจดทะเบียนใช้ชีวิตร่วมกัน ก่อนที่จะผ่านกฎหมายให้คู่รักเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2014

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว จดทะเบียนเพศเดียวกัน จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนสมรสเพศเดียวกัน ร่างกฏหมายจดทะเบียนเพศเดียวกัน