News

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เวลา 14.02 น. วันนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะเสด็จเข้าสู่พระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 จากนั้น ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนผ้าไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา แล้วทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
              
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงสนพระทัยในการบำเพ็ญพระกุศล และสนทนาธรรมอยู่เป็นนิจ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน "ธรรมราชินี" ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขณะทรงศึกษาอยู่ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็มักจะเสด็จไปทรงสนทนาธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย อยู่เป็นประจำ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวอื่นในหมวด