News

สถานการณ์ท่องเที่ยวเริ่มปกติ! มาตรการฟรีวีซ่ารับนักท่องเที่ยวทะลุ 38 ล้านคน

นายชัยรัตน์  ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์การท่องเที่ยวขณะนี้เริ่มกลับสู่ภาวะปกติแล้วหลังได้รับแรงหนุนจากหลายปัจจัย ซึ่งคาดว่าปีนี้ไทยจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในไทยกว่า 38 ล้านคน หรือเติบโตเฉลี่ย 8.08% เมื่อเทียบกับจำนวนนักท่องเที่ยวในปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 37.19 ล้านคน และคาดว่า จะสร้างรายได้รวมกว่า 2 ล้านล้านบาท เพิ่มกว่า 11% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยพบว่า มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถึง 13 มกราคม ปี 2562 น่าจะทำให้ยอดนักท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งยังส่งผลให้ดีต่อธุรกิจต่อเนื่องทั้ง โรงแรม ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหารและธุรกิจบริการ

โดยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในปีนี้ มักจะเดินทางท่องเที่ยวในเมืองรอง และพักอาศัยตามโฮมสเตย์มากขึ้น ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งเครื่องยกระดับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู โดยจัดอันดับโฮมเสตย์ยอดเยี่ยมของประเทศ ซึ่งปีนี้ เป็นของ "วิสาหกิจชุมชนบ้านดงโฮมสเตย์" เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ด้าน นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นช่วงปลายปีนี้อาจทำให้เกิดความแออัดภายในท่าอากาศยาน เนื่องจากโดยคาดว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม จะมีผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 คน มีเที่ยวบินรวมกว่า 9,000 เที่ยวบิน และอาจจะทำให้เกิดปัญหาความล่าช้า จึงขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางไว้ล่วงหน้า