จับประเด็นเป็นข่าว : การค้าชายแดน ช่องทางสำคัญการค้าไทย

วันที่ 30 ธ.ค. 2561 เวลา 20:04 น.

Views

ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน การค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน นับเป็นช่องทางสำคัญของสินค้าไทย ในยุคที่การส่งออกสินค้าสู่ตลาดโลกทำได้ยากขึ้นทุกที ติดตามเรื่องนี้ใน จับประเด็นเป็นข่าว กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ทุกวันนี้ การค้าขายระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน มีสัดส่วนสูงถึง 70 % โดยมูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 3 % จากช่องทางการค้า ทั้งจุดผ่านแดนถาวร, จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรนทางการค้า ที่มีกว่า 70 จุด กระจายอยู่ใน 30 จังหวัดทั่วประเทศ

จากข้อมูลของกรมการค้าต่างประเทศ พบว่ามูลค่าการค้าชายแดน และผ่านแดน ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5.81 % มูลค่ารวม 1.27 ล้านล้านบาท ซี่งมาเลเซียเป็นคู่ค้าของไทยที่มีมูลค่าสูงสุดรองลงมาเป็นลาว เมียนมา และกัมพูชา สินค้าสำคัญที่ค้าขายชายแดน เช่น ก๊าซธรรมชาติ, เชื้อเพลิงอื่น ๆ, ยางพารา, เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์, แผงวงจร ไฟฟ้า, เหล็ก, ทองแดง และวัตถุดิบที่ใช้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม

ส่วนการค้าผ่านแดนกับ 3 ประเทศในภูมิภาค เพิ่มขึ้น 14.14 % ไทยขาดดุลการค้ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท โดยไทยค้าขายกับจีนตอนใต้เป็นมูลค่าสูงสุด ตามมาด้วยสิงคโปร์ และเวียดนาม สินค้าสำคัญที่ค้าขายผ่านแดน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เครื่องรับส่งสัญญาณและอุปกรร์ติดตั้งโทรศัพท์ แผงวงจรไฟฟ้า เพื่อใช้ผลิตเครื่องไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลไม้ต่าง ๆ และเครื่องดื่ม

แม้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก จะส่งผลกระทบต่อการค้าไทย แต่ภาครัฐยังมั่นใจว่าการค้าชายแดนและผ่านแดน จะยังขยายตัวต่อเนื่องได้ โดยหวังว่าในเดือนธันวาคม เดือนสุดท้ายของปีนี้ น่าจะทำมูลค่าได้ 1.3 แสนล้านบาท และปีนี้การค้าชายแดนและผ่านแดนจะมีมูลค่า 1.4 ล้านล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.5 ล้านล้านบาท

ถึงปีนี้การค้าชายแดนและผ่านแดนจะพลาดเป้าหมาย แต่คณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนฯ ก็ยังเคาะตัวเลขเป้าหมายปีหน้าแบบท้าทาย ที่มูลค่าสูงถึง 1.6 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีนี้ 15 % แต่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กลับคาดว่าจะขยายตัวเพียงกว่า 4 %

โดยภาครัฐประเมินว่าปีหน้าการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก, ปัญหาสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีน และสถานการณ์ภัยธรรมชาติ จะคลี่คลายลง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน ยังต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของไทย และวัตถุดิบใช้ผลิตสินค้าในอุตสาหกรรม และการก่อสร้าง รองรับเศรษฐกิจโลกย้ายฐานการผลิตมายังกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อนบ้านของไทย

ยิ่งประเทศไทยจะเป็นประธาน และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนในปีหน้า เป็นโอกาสดีที่ไทยจะใช้เวทีอาเซียน ลดปัญหาและอุปสรรคทางการค้าชายแดน และดำเนินนโยบายส่งเสริมการค้าการลงทุน ปรับลดขั้นตอน และกฎระเบียบต่าง ๆ จึงเห็นสัญญาณบวกว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนในปีหน้าจะขยายตัวต่อเนื่องได้

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว การค้าชายแดน ช่องทางสำคัญการค้าไทย การค้าชายแดน การค้าไทย เศรษฐกิจไทย