ขอผ่อนผันปลูกผักเลี้ยงชีพ ก่อนเป็นพื้นที่ราชพัสดุ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 1 ม.ค. 2562 เวลา 17:05 น.

Views

ชาวบ้านเมืองบุรีรัมย์ รวมตัวขอให้หน่วยงานรัฐผ่อนผันให้ปลูกพืชสวนครัวเลี้ยงชีพ ในระหว่างรอความชัดเจนการเพิกถอนที่สาธารณะเป็นที่ราชพัสดุ

ชาวบ้าน บ้านหนองไผ่ใหญ่ หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รวมตัวกันมาขอความเห็นใจ หลังได้รับผลกระทบจากการขอคืนพื้นที่สาธารณะโคกไผ่ใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ราชพัสดุ เพราะหลังจากที่เทศบาลได้ออกประกาศเมื่อเดือนมกราคม 2560 ให้บุคคลที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่สาธารณะโคกไผ่ใหญ่ ระงับการใช้ประโยชน์ และให้ขนย้ายทรัพย์สินออกจากที่ดิน หากฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปทำกินในพื้นที่ ส่งผลให้เดือดร้อน เพราะไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัวมานานเกือบ 2 ปี โดยชาวบ้านยืนยันว่าไม่ได้บุกรุกพื้นที่ดังกล่าว แต่เข้ามาทำกินตามมติของสภาตำบลเมื่อปี 2527 ที่มีการจัดสรรพื้นที่ให้ชาวบ้านที่มีฐานะยากจน คนละ 4-5 ไร่ ได้ทำกินเพื่อเลี้ยงชีพ

แต่หลังการปิดประกาศเมื่อปี 2560 ทำให้ชาวบ้านขาดรายได้ จึงอยากให้มีการผ่อนผันให้พวกเขาเข้าไปปลูกพืชสวนครัวส่งขายเลี้ยงครอบครัว ในช่วงที่รอความชัดเจน และหากมีการเพิกถอนที่สาธารณะเป็นที่ราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว ทางชาวบ้านพร้อมที่จะดำเนินการขอเช่าพื้นที่ตามระเบียบขั้นตอนต่อไป

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดนี้ได้มีการยื่นถวายฎีกา และทางสำนักพระราชวังได้ส่งเรื่องกลับมาที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ระบุว่า ให้ทางอำเภอเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเรื่องนี้ต่อไป

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ขอผ่อนผันปลูกผัก ที่ราชพัสดุ บุรีรัมย์ เพิกถอนที่สาธารณะเป็นที่ราชพัสดุ