สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะพระราชทานพรปีใหม่ตามราชประเพณีเป็นครั้งสุดท้าย

วันที่ 2 ม.ค. 2562 เวลา 14:56 น.

Views

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ พระราชทานพรปีใหม่ต่อหน้าพสกนิกรชาวญี่ปุ่นเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนทรงสละราชสมบัติ ให้เจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร ปลายเดือนเมษายนนี้

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ทรงมีพระชนมายุ 85 พรรษา ครองราชย์ยาวนาน 30 ปี เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นพระองค์แรกในรอบ 200 ปีที่ทรงสละราชสมบัติ ด้วยเหตุผลด้านพระพลานามัย

ในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี 2019 สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ เสด็จพร้อมสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกะ รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์  พระราชทานพรปีใหม่ต่อพสกนิกรชาวญี่ปุ่นตามราชประเพณีเป็นครั้งสุดท้าย ณ สีหบัญชรของพระราชวังอิมพีเรียลในกรุงโตเกียว ความว่า"ข้าพเจ้ามีความยินดีมากที่ได้ร่วมฉลองปีใหม่กับทุกท่าน ข้าพเจ้าหวังว่าจะเป็นปีที่ดีสำหรับผู้คน มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอภาวนาให้ชาวญี่ปุ่นและคนทั่วโลกมีความสุขสวัสดี"

สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะครองราชย์สืบต่อจากสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะพระบิดาเมื่อปี 1989 เป็นสมเด็จพระจักรพรรดิญี่ปุ่นยุคสมัยใหม่พระองค์เดียวที่ไม่มีสงครามเกิดขึ้น ทรงอุทิศพระองค์เพื่อเยียวยาบาดแผลจากสงครามโลก และทำให้ราชวงศ์ญี่ปุ่นกลับมาได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้น การสละราชสมบัติให้กับเจ้าชายนะรุฮิโตะ มกุฎราชกุมาร ในวันที่ 30 เมษายนนี้ ถือเป็นการสิ้นสุดยุครัชสมัยเฮเซ

Tag : สมเด็จพระจักรพรรดิ อะกิฮิโตะ ญี่ปุ่น ปีใหม่ ข่าวต่างประเทศ